Διαχείριση Κρατήσεων

Διαχείριση Κρατήσεων


Αξιολόγηση υποψηφίων πελατών (επιβεβαίωση / μη αποδοχή)
Ηλεκτρονική ενημέρωση κρατήσεων, διαθεσιμότητας, συγχρονισμός ημερολογίων κτλ.
Συντονισμός τιμών & προσφορών
24ωρη επικοινωνία με τους πελάτες
Άμεση επίλυση τυχόν θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διαμονή
Συνέπεια και αξιοπιστία με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη