Υπηρεσίες Διαχείρισης

Γιατί να επιλέξετε την Comfortbnb ;

  • Επικοινωνούμε εγκαίρως και με συνέπεια.
  • Αναζητούμε συγκρίσιμα ενοικιαζόμενα καταλύματα για να καθορίσουμε το υψηλότερο δυνατό ημερήσιο τίμημα για την ενοικίαση του δικού σας ακινήτου.
  • Παρέχουμε έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία δεν υπάρχει κράτηση, ώστε να επανακαθορίσουμε από κοινού το ημερήσιο τίμημα, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη πληρότητα.
  • Επιδιώκουμε επίμονα να κρατάμε τα έξοδα συντήρησης του καταλύματος χαμηλά παρέχοντας υπηρεσίες μέσω του δικού μας προσωπικού συντήρησης αντί να χρησιμοποιούμε πιο ακριβούς εργολάβους.
  • Ανταποκρινόμαστε εγκαίρως σε όλες τις κλήσεις του μισθωτή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων σχετικά με το κατάλυμα